Hücre Biyolojisi          Kanser Genetiği          İnsan Genetik Hastalıkları    

                             Biyomühendislik         Kök Hücreler               Rejeneratif Tıp

                             Biyomalzeme             Farmakogenetik          Hedefe Yönelik İlaçlar

                             Biyoinformatik            Epigenetik                   İlaç Taşıyıcı Sistemler 

                             Proteomiks                 İmmunoloji                  Doku Mühendisliği

                             Sinir Bilimi                  Nanobiyoteknoloji        Biyoenstrümentasyon