Bilimsel Kurul

Prof. Dr.

Alaattin Şen

Abdullah Gül Üniversitesi

Prof. Dr. 

Sevil Dinçer İşoğlu

Abdullah Gül Üniversitesi

Prof. Dr. 

Nesrin Özören  

Boğaziçi Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi

Esra Erdal

İzmir biyotıp ve genom merkezi

Dr. Öğr. Üyesi

Tolga Sütlü

Sabancı Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi

Ahmet Eken

Erciyes Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi

Hüseyin Cumhur Tekin

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Dr. Öğr. Üyesi

Ömer Aydın   

Erciyes Üniversitesi

Doç. Dr.

Mehmet Somel      

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. 

Gizem Dinler Doğanay

İstanbul Teknik Üniversitesi

Doç. Dr.

Betül Karademir

Marmara Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi

İrem Uluışık Yılmaz

İskenderun Teknik Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi

Alper İşoğlu

Abdullah Gül Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi

Emel Başak Gencer Akçok

Abdullah Gül Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi

Aysun Adan

Abdullah Gül Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyeri

Oktay İsmail Kaplan

Abdullah Gül Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi

Sebiha Çevik Kaplan

Abdullah Gül Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi

Altan Ercan

Abdullah Gül Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi

İsmail Akçok

Abdullah Gül Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi

Müşerref Duygu Saçar Demirci

Abdullah Gül Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi

Y. Zenmei OHKUBO

Abdullah Gül Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi

Şerife Ayaz Güner

Abdullah Gül Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi

Aysun Cebeci Aydın

Abdullah Gül Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi

Erkin Aydın

Abdullah Gül Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi

Burcu Bakır Güngör

Abdullah Gül Üniversitesi