BİLDİRİ GÖNDERME KURALLARI

 

            Bildirinin dili Türkçe olmalıdır.

            Başlık net ve anlaşılabilir olmalıdır

            Tüm yazarların isimleri ve kurumları belirtilmelidir.

            Özetin formatı, I-Giriş, II-Amaç, III-Yöntemler, IV- Sonuçlar, V-Tartışma ve VI- Teşekkür (Teşekkür edilmek istenen kurum/kuruluşlar var ise) şeklinde olmalıdır.

            Özet metin 250-300 kelime arası olmalıdır.

            Derleme çalışmalar kabul edilmeyecektir.

            Gönderilen bildiriler Bilim Kurulu üyeleri tarafından bilimsel değerlendirme sürecinden (peer review) geçecektir.

            Kabul edilen bildiriler kongre bildiri kitabında online olarak yayınlanacaktır. 

Özetler en geç 15 Şubat 2020 tarihine kadar yasambilimleri@agu.edu.tr adresine gönderilmelidir.