21 Şubat 2020 Cuma

08.00-09.00:                                             Kayıt
09.00-09.30:                                             Karşılama Konuşması
09.30-10.30:                                             Açılış Konuşmaları

                     Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu
                Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü

10.30-11.30: Prof. Dr. Devrim Gözüaçık                        Otofaji araştırmalarına adanmış bir yaşam:
                      Sabancı Üniversitesi (keynote)                             Temel bilimden tıbbi buluşlara               

11.30-12.00:                                             Çay - Kahve Arası

                                                       
                            Organoid
                            Oturum Başkanı: Prof. Dr. Alaattin Şen

12.00-12.30: Dr. Esra Erdal                                            Yaşam Bilimlerinde Organoid Teknolojileri ve Uygulamaları
                       İzmir Biomedicine and Genome Center                                   

12.30-13.00: Dr. Burak Derkuş                                      3D Hücre Kültüründeki Gelişmeler         
                           Osmangazi Üniversitesi

13.00-13.30: Doç. Dr. Hüseyin Avcı                               Mikroakışkan çip icerisinde organoid platformlarinin 
                           Osmangazi Üniversitesi                                olusturulmasi, ilaç tarama ve kişiselleştirilmiş tıp uygulamaları           

13.30-15.00:                                            Öğle Yemeği Arası

                            İmmünoloji
                           Oturum Başkanı: Dr. Emel Başak Gencer Akçok

15.00-15.30: Dr.Altan Ercan                          IgG glycosylation in K/BxN mouse model of rheumatoid arthritis               
                          Abdullah Gül Üniversitesi                       

15.30-16.00: Dr. Ahmet Eken                                         Innate Lymphoid Cells in Health and Disease   
                           Erciyes Üniversitesi                                                                                 

16.00-16.30: Dr. Tolga Sütlü                                           Kanser İmmünoterapisinde Doğal Öldürücü Hücreler 
                           Boğaziçi Üniversitesi                                                        


                            22 Şubat 2020 Cumartesi

                           Oturum Başkanı: Dr. Aysun Adan                 
09.00-10.00:                                       Seçilmiş Sözlü Bildiriler
10.00-11.00:                                       Poster Oturumu (Çay Kahve İkramı da olacaktır)                   

                            Nanobiyoteknoloji
                            Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sevil Dinçer İşoğlu

11.00-11.30: Prof. Dr. Emir Baki Denkbaş                      Kanser Teşhis ve Tedavilerinde Yeni Nesil Çözümler                      
                           Başkent Üniversitesi                                  

11.30-12.00: Dr. Hüseyin Cumhur Tekin                         Mikroakışkan cihazlarda biyobelirteçlerin hassas algılanması                     
                           İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü                        için manyetik nanoparçacıkların kullanımı

12.00-12.30: Dr. Ömer Aydın                                            Ses, Nanotıp ve Ötesi
                           Erciyes Üniversitesi                                                       

12.30-14.00:                                            Öğle Yemeği Arası


                            Omics
                            Oturum Başkanı: Dr. Şerife Ayaz Güner

14.00-14.30: Dr. Mehmet Somel                                   Antik genom analizleri ışığında insan tarihi
                           Orta Doğu Teknik Üniversitesi      

14.30-15.00: Dr. Gizem Dinler Doğanay   Kanser sinyal yolaklarında sık uğrak noktalarındaki protein -                         
                           İstanbul Teknik Üniversitesi      protein etkileşim haritalarının oluşturulması ve bu uğrak     

                                                                  noktalarını hedef alan etkileşim yüzeylerinin belirlenmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

15.00-15.30: Dr. Serap Erkek                                          Mesane kanserini regüle eden transkripsiyonel ağlar         
                           İzmir Biomedicine and Genome Center                              

15.30-16.00: Dr. Müşerref Duygu Saçar Demirci          MiRNomics: miRNA biyolojisi ve bilişimsel analizi                                      
                           Abdullah Gül Üniversitesi

16.00-16.30:                                             En İyi Bilimsel Çalışma Ödül Töreni

16.30-17.30:  Eser Ünsaldı                                          Bio-Rad: Jel Elektroforez ve Western Blot Uygulamalı Gösterimi

 

 

22 Şubat 2020 Sözlü Sunumlar

 

1. Cansu Ümran Tunç: Altın Nanopartiküller Kullanılarak Eş Zamanlı Gen ve İlaç Taşınması

2. Esra Tufan: GSK-3β ve Akt Gen Anlatımı ve Uzun Dönemli Güçlenme/Uzun Dönemli Baskılanma ile İlişkisi

3. Fatma Uysal Çiloğlu: Antibiyotik Dirençli ve Duyarlı Staphylococcus aureus Suşlarının Yüzeyde Zenginleştirilmiş Raman Spektroskopisi ve Temel Bileşen Analizi ile Hızlı Tespiti

4. Halime Dana: Cc2d1a Otistik Fare Modeli Serebellum Dokusunda Otofajik Belirteçlerin Rolü

5. Kübra Şişlioğlu: Nanoyapılandırılmış-Organojel Lipit Taşıyıcı Sistemler; Gamma-orizanol & Beta-sitosterol Jelatör Karışımının Beta-karotenin Biyoyararlanımı Üzerine Etkisi

6. Muhammed İhsan Han: A549 Akciğer Kanseri Hücre Hattında Yeni 4-Hidroksibenzoik asit Hidrazit-Hidrazon Türevlerinin Anti-kanser Aktivitesi

7. Zeliha Soran Erdem: Manyetik Rezonans Görüntülemesi için Geliştirilen Çift-modlu T1 ve T2 Kontrast Ajanı: Kübik Demir Oksit Nanoparçacıklar