Bilimsel Sekreterya (iletişim)
Ar. Gör. Nihan Aktaş
0 352 224 7329
yasambilimleri@agu.edu.tr